Nieuws omtrent evenementen

Trucks by Night

Trucks by Night gaat dit jaar helaas niet door. De wetgeving omtrent het aanvragen van een vergunning zijn dusdanig aangescherpt dat het dit jaar voor ons niet meer mogelijk is dit te organiseren. Wanneer je als vereniging een evenement wilt organiseren ben je verplicht je stikstof depositie in kaart te brengen. De vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente, welke het weer doorstuurt naar de provincie. De termijn hiervoor is 20 tot 26 weken. We hadden voor dit evenement alles dus eigenlijk al in april klaar moeten hebben. Dit hele verhaal werd ons bekend gemaakt tijdens de zomervakantie, we waren dus al te laat. In deze periode hadden we echter ook alle tijd nodig voor de Truckersdag. Daarnaast hebben we met het huidige bestuur simpelweg de capaciteit niet om tegelijk voorbereidingen te treffen voor twee evenementen.
Het is dus niet zo dat het niet meer mogelijk is, maar het wordt er niet makkelijker op. We moeten hierin de juiste weg zien te vinden, dit kost tijd. Voor de toekomst betekent dit concreet dat we eerder zullen beginnen met de organisatie van evenementen.
We geven niet op en voor volgende jaar willen we nog eens kijken of het plan ‘Winterlicht spektakel’, wat we destijds hadden met de ondernemersvereniging wel te realiseren is.

Konvooitocht

Wat aansluit bij het bovenste is het organiseren van de Konvooitocht, ook dit vergt de nodige inzet. Allereerst moeten we in kaart brengen hoe we de konvooitocht gaan invullen, locaties, route enz. Daarna kunnen we de aanvraag indienen.
Op dit moment bekijken we meerdere opties omtrent de locaties. Het kan best zijn dat we het compleet anders gaan doen dan we gewend waren, maar dit is op dit moment nog niet duidelijk. Het is niet eenvoudig maar we gaan ons uiterste best doen hiervoor. De konvooitocht zal, onder voorbehoud, plaatsvinden op 20 mei 2023.