geslaagd winterlichtspektakel 2023

Wat een succes!

4 jaar geleden hebben we met z’n allen een plan bedacht. Alles leek in kannen en kruiken en in 2020 moest het gaan gebeuren. Maar toen kwam corona om de hoek kijken en konden het niet doorgaan.
Eén jaar later, op een dinsdagochtend in 2021, viel de langverwachte envelop met de vergunning op de mat. Yes, we konden het winterlicht spektakel organiseren! Dachten we… Diezelfde dinsdagavond was er een persconferentie; alle evenementen werden afgelast vanwege corona, wederom weer alles voor niets!
Weer een jaar later, 2022. Nu de derde poging. Door veel wijzigingen in de wetgeving, omtrent het organiseren van evenementen en een stikstofberekening die erbij moet komen, lukte het wederom niet. We waren gewoon te laat begonnen doordat we ook bezig waren met het organiseren van de Truckersdag. 2 evenementen van deze grootte door elkaar lukte ons echt niet.
Nou dan de vierde poging, we wilden het zo graag. Dan beginnen we ruim op tijd; een jaar van tevoren was ons motto. In januari 2023 zijn we met de organisatie van het winterlicht spektakel begonnen.

Er werd tegen ons uit diverse hoeken gezegd dat we rekening moesten gaan houden met een hele grote stroom bezoekers. We hebben onszelf bewust niet op een voetstuk gezet vooraf en geprobeerd de verwachtingen te temperen maar naarmate de tijd vorderde, kregen we zelf ook in de gaten dat dit wel eens heel groot kon gaan worden.

Maar toch als je het dan één keer ziet, dat geeft wel een kick als organisatie. Dan is het de kunst om bij het draaiboek te blijven en de boel kalm te houden. Ondanks de publieke druk heeft ons team zich super weten te houden en een geweldig evenement neergezet. We waren ons er goed van bewust dat er bepaalde risico’s aan zaten, deze hebben we uitvoerig besproken met diverse instanties, een strak schema opgezet en uitgevoerd.
Er zijn ook zeker verbeterpunten, mocht u ervaringen hebben en/of verbeterpunten en deze met ons willen delen: we staan open voor commentaar.

Dit was een eerste keer dat we dit zo hebben georganiseerd. Of en hoe het een vervolg gaat krijgen is voor ons nu nog niet duidelijk. We moeten eerst evalueren met alle partijen. Of dit elk jaar gaat plaatsvinden weten we nu nog niet. Hier komen we zo snel mogelijk op terug.

Bij deze willen we nog een hele hoop mensen bedanken die hieraan hebben meegewerkt. De catering, verkeersregelaars, vrijwilligers, gemeente, ondernemersvereniging, diverse bedrijven. Teveel om op te noemen, maar weet als bezoeker dat dit niet allemaal vanzelf gaat en dat we deze personen dankbaar mogen zijn dat ze er tijd en energie in hebben gestoken.

Als dan het hele plan afgelopen weekend uitgevoerd gaat worden en het lukt ook nog, en dan die enorme opkomst qua publiek en super weer; daar doen we het ten slotte voor.

En dan nu… Nu is het al voorbij! De laatste maanden hebben we met veel vrijwilligers, bestuur- en commissieleden aan dit concept gewerkt.
Een super gemotiveerd team heeft dit evenement op poten gezet, iets waar we als vereniging (en ikzelf) best trots op mogen zijn.

Voor nu fijne feestdagen en een paar belangrijke data voor het nieuwe jaar:

1. Zaterdagavond 17 februari 2024: Bé proat oamd zaal Kisteman in Staphorst. Wordt een bijzondere avond want we hebben een actief jaar achter de rug en veel bij om over bij te praten.
2. 27 en 28 september 2024: Truckersdag
Groet,

Arjan Kuiers
Voorzitter Chv De Lichtmis