Vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur is een bestuurder van een vrachtauto. Om een vrachtauto te mogen besturen is rijbewijs C vereist. Dit rijbewijs wordt echter vaak aangevuld met rijbewijs E om te mogen rijden met een combinatie van een trekker en een trailer of een motorwagen met schamel- of middenasaanhangwagen.

In Nederland is het bezit van een chauffeursdiploma vereist om een voertuig met een massa hoger dan van 7500 kg te mogen besturen. Indien men is geboren voor 1 juli 1955 vervalt die eis. In de nieuwe rijopleidingen tot vrachtwagenchauffeur mag iemand alleen nog afrijden als hij in bezit is van een chauffeursdiploma. Sinds 2008 is de chauffeursdiploma vervangen door een code op het rijbewijs, code 95. Dit is in de gehele Europese Unie verplicht gesteld voor ieder die een vrachtwagen wil besturen voor goederenvervoer van derden tegen vergoeding, c.q. beroepsgoederenvervoer. Chauffeurs die een vrachtwagen besturen voor eigen vervoer, oftewel niet voor derden tegen vergoeding, mogen deze besturen zonder code 95.]

Sinds 10 september 2008 is voor elke vrachtwagenchauffeur in de Europese Unie die beroepsmatig het voertuig bestuurt dezelfde eis gesteld, zij zijn verplicht om theoretische en praktische examens te behalen. In Nederland worden deze bij het CBR afgelegd. De inhoud van de examens is vrijwel in alle landen van de EU hetzelfde, dit heeft de EU gedaan om ervaringsverschillen tussen vrachtwagenchauffeurs binnen de EU te minimaliseren. Zij hopen hierdoor op minder ongevallen, en een verlaging van de CO2 uitstoot voor een beter leefbaar Europa. De code 95 is net als het rijbewijs zelf 5 jaar geldig. Dit verschilt met een normaal B rijbewijs, dat 10 jaar geldig is. Een chauffeur moet binnen die 5 jaar minimaal 35 uur nascholing hebben gevolgd, waarvan 7 uur praktijk. Het behalen van een ADR-certificaat wordt ook gezien als nascholing. Voorbeelden van nascholing zijn: Heftruckcertificaat, Tachograaf, Het Nieuwe Rijden (Zuinig rijden), Behaviour Based Safety (Veilig & Zuinig rijden), LZV (Lange, zware voertuigen). Er is een groot aanbod aan nascholingscursussen. Meestal vergoedt het bedrijf waar de beroepschauffeur werkzaam is de kosten voor de nascholing.

Elke beroepschauffeur, dus ook van touringcars en taxi's, zijn verplicht om zich te houden aan de rust- en rijtijdenwet. Deze is door de Europese Unie vastgesteld in de VERORDENING (EG) nr. 561/2006. Deze regels zijn er niet alleen voor de veiligheid van de chauffeur en zijn medeweggebruikers, maar ook om concurrentie tussen Europese (vervoers)bedrijven gelijk te trekken. Chauffeurs die in overtreding zijn van de rust- en rijtijdenwet riskeren tevens niet alleen een boete, maar ook zijn of haar werkgever is hiervoor verantwoordelijk en riskeert een fikse boete. Afhankelijk van de ernst van de zaak, kan hier zelfs een gevangenisstraf voor worden opgelegd door een rechter aangezien bij overtreding van de EG Verordening ook sprake is van een economisch delict.

De chauffeur mag op een dag:

 • 9 uur rijden, 2x per week 10 uur.
 • 4½ uur ononderbroken rijden. Daarna moet er een pauze worden gemaakt van 45 minuten. Deze mag opgesplitst worden in 2 delen: 1x 15 min en 1x 30 min. Alleen in die volgorde is de pauze geldig. Wordt er in eerste instantie een pauze van 30 minuten gemaakt, dan telt deze als 15 minuten. Als de chauffeur daarna 15 minuten pauze maakt heeft hij totaal 30 minuten pauze genoten, waarvan er maar 15 geregistreerd zijn. De chauffeur zal dus een halfuur moeten rusten om aan zijn 45 minuten rust te komen.
 • Per week maximaal 56 uur rijden, met een maximum van 90 uur per 2 weken.
 • Om een nieuwe week te starten, moet de chauffeur minimaal 45 uur rust hebben gehad (wekelijkse rust). Echter registreert de tachograaf al een nieuwe week wanneer er minimaal 24 uur rust is genoten, de overige 21 uur moet vóór de derde daaropvolgende week gecompenseerd zijn. Dit kan op meerdere manieren:
 • Per dag (dagelijkse rust) moet een chauffeur minimaal 11 uur rusten. Hij kan ervoor kiezen om elke dag tot de derde daaropvolgende week 12 uur te rusten, en in het weekend de overige uren. Hij heeft dan per dag een uurtje gecompenseerd.
 • De dagelijkse rust mag 3x per 2 weken verkort worden naar minimaal 9 uur. Deze hoeft niet gecompenseerd te worden.
 
 
Hier wat Tip's voor u als chauffeur
 
 

Jammer dat dit echte truckrestaurant voor ons onbereikbaar is

This is pretty cool. Would look great in my backyard. My husband, the trucker, would love to have this in our back yard! I wonder who would be playing in it more, husband or grand kids?:

foto van Harry's truckfotos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrachtauto’s mogen weer gaan inhalen op snelwegen met twee rijbanen waar de vluchtstrook ook als spitsstrook wordt gebruikt. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt in een brief aan de Kamer. Volgens de minister ligt het handhaven van dergelijke inhaalverboden niet in lijn met het uitgangspunt om deze alleen in te stellen wanneer het echt nodig is. Voor drie trajecten wordt een uitzondering gemaakt. 

Het inhaalverbod voor vrachtauto’s (IVV) dient ter bevordering van de doorstroming en wordt alleen ingesteld op wegen met twee rijstroken bij grote intensiteit van het verkeer. Een inhaalverbod is dus nooit van toepassing op snelwegen met drie rijstroken in elke rijrichting. Het huidige IVV is door het ministerie geëvalueerd en wordt naar aanleiding daarvan nu eind 2015/begin 2016 gewijzigd.

Vaker inhalen

De wijziging houdt in dat het IVV niet meer geldt op snelwegen met twee rijbanen waar rechts een spitsstrook wordt geopend op de vluchtstrook op drukke momenten. Aanvankelijk was dit wel het geval omdat dit bij zou dragen aan een rustiger wegbeeld en daarmee aan de verkeersveiligheid. “Recent specifiek onderzoek naar de veiligheid en het gedrag van vrachtautochauffeurs wijst evenwel uit dat de veiligheidsrisico’s van het ontbreken van een IVV, behoudens bepaalde omstandigheden, klein zijn”, zo stelt Schultz.

Aan de hand daarvan concludeert zij dat handhaving hiervan niet gewenst is, omdat dit niet in lijn is met het uitgangspunt om alleen een IVV in te stellen wanneer dit echt noodzakelijk is. Vanuit dit standpunt blijven op 3 van de 22 trajecten waar het IVV nu niet meer gaat gelden deze regels juist wel gehandhaafd.

Het gaat om de trajecten A9 Badhoevedorp – Raasdorp en A2 Urmond – Vonderen in beide richtingen. hier zijn de vluchtstroken dermate smal dat er ‘plotselinge zijdelingse manoeuvres kunnen optreden’.

Verbeteren verkeersveiligheid

De nieuwe aanpak van het IVV heeft het ministerie afgestemd met brancheorganisaties EVO en TLN, met de politie en met de ANWB. De minister stelt dat het opheffen van het IVV colonnevorming van vrachtauto’s kan voorkomen, waardoor mogelijk positieve effecten op de verkeersveiligheid worden behaald.

“Om te borgen dat de effecten daadwerkelijk in lijn zijn met de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek wordt de nieuwe situatie geanalyseerd zodat bij eventuele ongewenste veiligheidseffecten snel kan worden opgetreden”, zo eindigt Schultz.

Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalen

This Animated How An Engine Works Infographic Is Just Great

verkeersborden

Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalenAfbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalenAfbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalen

BASISKWALIFICATIE VAKBEKWAAMHEID

Als je beroepsmatig – meer dan 12 uur per week – vrachtautochauffeur wilt worden, moet je voldoen aan de vakbekwaamheidseisen: de eerder genoemde theoriecertificaten, praktijklessen en examens en 2 praktijktoetsen. Dit alles binnen 2 jaar behaald, maakt jou tot een vakbekwaam chauffeur (code 95 op het rijbewijs) voor de periode van 5 jaar. Voldoe je binnen die tijd aan de nascholingsverplichting wordt er weer 5 jaar verlengd enz. enz. (mits medisch goedgekeurd). De praktische toetsen bestaan uit:

 1. Toets besloten terrein: tijdens deze dag wordt er geleerd hoe spiegels en/of camera’s afgesteld moeten staan, en hoe je moet manoeuvreren met de vrachtauto. Deze opleiding vindt plaats op ons eigen oefenterrein bij de Verkeersschool. Hier zal aansluitend aan de opleiding ook de toets worden afgenomen.
   
 2. Praktische toets: tijdens de praktische toets voor de vrachtauto is er vooral aandacht voor:
 • veiligheidsvoorzieningen controleren
 • laden, lossen en vastzetten van goederen
 • voorkomen van fysieke risico’s
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • maatregelen bij noodsituaties
 • maatregelen bij gladheid
 • maatregelen bij storingen
 • invullen schadeformulier

Ook dit onderdeel vindt plaats op een dag bij onze Verkeersschool en wordt afgesloten met een toets. Soms is het mogelijk om beide toetsen op een en dezelfde dag te plannen, dat scheelt weer snipperdagen!

 

..........................................................................................................................................................
 
 
Verzoek van de Ambulancedienst

 


Deze vraag/bericht kregen wij door van de ambulancedienst.
Het zou fijn zijn als jullie gehoor gaven aan deze oproep.

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patient wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon nr te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing gekomen.
De zgn ICE code.

Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te contacteren persoon.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... Steeds wie ze moeten contacteren.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze mail door naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden.

 

 
                  
 
                   
                       
 
 
            
 
 
Chauffeursvereniging De Lichtmis is bereikbaar via het algemene emailadres: info@chvdelichtmis.nl