Hier wat Tip's voor u als chauffeur

 

 

foto van Mooie Zinnetjes en Gedichten.

This is pretty cool. Would look great in my backyard. My husband, the trucker, would love to have this in our back yard! I wonder who would be playing in it more, husband or grand kids?:

14 nieuwe verkeersborden van de ANWB

Verkeersborden 2015

Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalen

Vrachtauto’s mogen weer gaan inhalen op snelwegen met twee rijbanen waar de vluchtstrook ook als spitsstrook wordt gebruikt. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt in een brief aan de Kamer. Volgens de minister ligt het handhaven van dergelijke inhaalverboden niet in lijn met het uitgangspunt om deze alleen in te stellen wanneer het echt nodig is. Voor drie trajecten wordt een uitzondering gemaakt. 

Het inhaalverbod voor vrachtauto’s (IVV) dient ter bevordering van de doorstroming en wordt alleen ingesteld op wegen met twee rijstroken bij grote intensiteit van het verkeer. Een inhaalverbod is dus nooit van toepassing op snelwegen met drie rijstroken in elke rijrichting. Het huidige IVV is door het ministerie geëvalueerd en wordt naar aanleiding daarvan nu eind 2015/begin 2016 gewijzigd.

Vaker inhalen

De wijziging houdt in dat het IVV niet meer geldt op snelwegen met twee rijbanen waar rechts een spitsstrook wordt geopend op de vluchtstrook op drukke momenten. Aanvankelijk was dit wel het geval omdat dit bij zou dragen aan een rustiger wegbeeld en daarmee aan de verkeersveiligheid. “Recent specifiek onderzoek naar de veiligheid en het gedrag van vrachtautochauffeurs wijst evenwel uit dat de veiligheidsrisico’s van het ontbreken van een IVV, behoudens bepaalde omstandigheden, klein zijn”, zo stelt Schultz.

Aan de hand daarvan concludeert zij dat handhaving hiervan niet gewenst is, omdat dit niet in lijn is met het uitgangspunt om alleen een IVV in te stellen wanneer dit echt noodzakelijk is. Vanuit dit standpunt blijven op 3 van de 22 trajecten waar het IVV nu niet meer gaat gelden deze regels juist wel gehandhaafd.

Het gaat om de trajecten A9 Badhoevedorp – Raasdorp en A2 Urmond – Vonderen in beide richtingen. hier zijn de vluchtstroken dermate smal dat er ‘plotselinge zijdelingse manoeuvres kunnen optreden’.

Verbeteren verkeersveiligheid

De nieuwe aanpak van het IVV heeft het ministerie afgestemd met brancheorganisaties EVO en TLN, met de politie en met de ANWB. De minister stelt dat het opheffen van het IVV colonnevorming van vrachtauto’s kan voorkomen, waardoor mogelijk positieve effecten op de verkeersveiligheid worden behaald.

“Om te borgen dat de effecten daadwerkelijk in lijn zijn met de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek wordt de nieuwe situatie geanalyseerd zodat bij eventuele ongewenste veiligheidseffecten snel kan worden opgetreden”, zo eindigt Schultz.

Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalen

Politie Motor

This Animated How An Engine Works Infographic Is Just Great

verkeersborden

Afbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalenAfbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalenAfbeeldingsresultaat voor vrachtwagen inhalen

BASISKWALIFICATIE VAKBEKWAAMHEID

Als je beroepsmatig – meer dan 12 uur per week – vrachtautochauffeur wilt worden, moet je voldoen aan de vakbekwaamheidseisen: de eerder genoemde theoriecertificaten, praktijklessen en examens en 2 praktijktoetsen. Dit alles binnen 2 jaar behaald, maakt jou tot een vakbekwaam chauffeur (code 95 op het rijbewijs) voor de periode van 5 jaar. Voldoe je binnen die tijd aan de nascholingsverplichting wordt er weer 5 jaar verlengd enz. enz. (mits medisch goedgekeurd). De praktische toetsen bestaan uit:

 1. Toets besloten terrein: tijdens deze dag wordt er geleerd hoe spiegels en/of camera’s afgesteld moeten staan, en hoe je moet manoeuvreren met de vrachtauto. Deze opleiding vindt plaats op ons eigen oefenterrein bij de Verkeersschool. Hier zal aansluitend aan de opleiding ook de toets worden afgenomen.
   
 2. Praktische toets: tijdens de praktische toets voor de vrachtauto is er vooral aandacht voor:
 • veiligheidsvoorzieningen controleren
 • laden, lossen en vastzetten van goederen
 • voorkomen van fysieke risico’s
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • maatregelen bij noodsituaties
 • maatregelen bij gladheid
 • maatregelen bij storingen
 • invullen schadeformulier
Ook dit onderdeel vindt plaats op een dag bij onze Verkeersschool en wordt afgesloten met een toets. Soms is het mogelijk om beide toetsen op een en dezelfde dag te plannen, dat scheelt weer snipperdagen!

 

..........................................................................................................................................................
 
 
Verzoek van de Ambulancedienst

 


Deze vraag/bericht kregen wij door van de ambulancedienst.
Het zou fijn zijn als jullie gehoor gaven aan deze oproep.

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patient wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon nr te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing gekomen.
De zgn ICE code.

Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te contacteren persoon.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... Steeds wie ze moeten contacteren.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze mail door naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden.

 

 
       
The Life of a Truck Driver Infographic #Trucking #Truckers #SemiTrucks:
                  
 
       
 
 
   
                   
                       
 
             Jammer dat dit echte truckersrestaurant voor ons onbereikbaar is
 
 
Chauffeursvereniging De Lichtmis is bereikbaar via het algemene emailadres: info@chvdelichtmis.nl